fbpx

ตรวจการได้ยินด้วยความแม่นยำ

ตรวจการได้ยิน เชียงใหม่

นักแก้ไขการได้ยินของเราพร้อมให้บริการตรวจการได้ยินแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ดูแลเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

ดูแล เครื่องช่วยฟัง เชียงใหม่

คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การดูแลเครื่องหลังการขาย รวมไปถึงการตรวจเช็คล้างเครื่องตลอดอายุการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Hearing At Home บริการใส่ใจถึงบ้าน

ตรวจการได้ยิน บ้าน เครื่องช่วยฟัง

การใช้ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินโดยส่วนมาก เกิดขึ้นภายในบ้าน เราจึงมีบริการที่ใส่ใจเพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพการได้ยินที่เหมาะสมที่สุด

  1. ตรวจการได้ยินเพื่อหาสาเหตุความผิดปกติทางการได้ยิน
  2. ให้คำปรึกษา พร้อมคำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางการได้ยิน
  3. ปรับการใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยิน และเข้ากันได้กับชีวิตประจำวันของแต่ละท่าน
  4. ออกแบบการได้ยินรายบุคคล ครอบคลุมทั้งการฝึกฟังและการปรับตัว โดยคำนึงจากสภาพแวดล้อมที่แต่ละท่านอาศัยอยู่
  5. เช็คล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง และอบไล่ความชื้น เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่อง
  6. แก้ไขปัญหาการใส่เครื่องไม่สบายหู โดยการปรับระดับให้เหมาะสม

ฟื้นฟูการฟังและการพูด

เด็กพิเศษ เชียงใหม่ ฟื้นฟู

ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินหลายท่าน อาจต้องการการฟื้นฟูทักษะการฟังและการพูด เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ พร้อมทั้งมีศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือที่มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กพิเศษที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการฟื้นฟูได้ที่ http://www.northlightcenter.com/

© Copyright - Intimex Hearing