ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน หูหนวก
ประสาทหูเทียม Cochlear Implant

รู้จักกับ ประสาทหูเทียม

         ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) คือ อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก (Sensorineural Severe to Profound Hearing Loss) ในระดับ 80 dB ขึ้นไป ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ประสาทหูเทียมเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า


         กรณีเด็กเล็ก ที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิด หรืออายุไม่เกิน 3 ปี หากได้รับการผ่าตัดโดยเร็ว จะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เทียบเท่ากับเด็กปกติ โดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบกับการประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายและด้านจิตใจจากทีมแพทย์

         กรณีผู้ใหญ่ หากมีการสูญเสียการได้ยินภายหลังมีภาษาแล้ว และเข้ารับการผ่าตัดประสาทหูเทียมโดยเร็ว จะส่งผลดีสำหรับการฟื้นฟูภาษาในการฟังและการพูด สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

ประสาทหูเทียม ประกอบด้วย 2 ส่วน


         ประสาทหูเทียม จะจำลองลักษณะการได้ยินตามธรรมชาติของหูชั้นในผ่านเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยแบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย ประกอบด้วย เครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอก (External Sound Processor)
  • ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย ประกอบด้วย ประสาทหูเทียมที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง (Internal Cochlear Implant)
อุปกรณ์ประสาทหูเทียม

หลักการทำงานประสาทหูเทียม

การทำงาน ประสาทหูเทียม เชียงราย
  1. เครื่องแปลงสัญญาณเสียง จะตรวจจับเสียงและแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล
  2. สัญญาณดิจิตอลจะถูกส่งผ่านขดลวดส่งสัญญาณ ไปยังประสาทหูเทียมที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง
  3. ประสาทหูเทียมจะเปลี่ยนสัญญาณนี้ ไปเป็นคลื่นไฟฟ้าและส่งไปตามอิเล็กโทรดที่วางเรียงกันในหูชั้นใน
  4. ประสาทรับการได้ยินจะส่งสัญญาณไปยังสมอง ทำให้ได้ยินเสียง

เทคโนโลยีประสาทหูเทียม

เทคโนโลยีประสาทหูเทียม

“  SmartSound® iQ
ปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณ  ”

.

          ด้วยนวัตกรรมยาวนานกว่า 30 ปี Cochlear® ได้คิดค้นเทคโนโลยี SmartSound® iQ ซึ่งเป็นระบบประมวลผลสัญญาณเสียงที่ทันสมัยที่สุดในอุปกรณ์ประสาทหูเทียม และเป็นระบบเดียวที่มีโปรแกรมปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานอัตโนมัติ โดยวิเคราะห์เสียงรอบข้าง เพื่อให้เสียงที่ดีที่สุดในแต่ละสภาพแวดล้อมการฟัง

          SmartSound® iQ เทคโนโลยีเสียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงได้อย่างดีที่สุด ด้วยโปรแกรมการทำงาน 6 สถานการณ์

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดประสาทหูเทียมเพิ่มเติม