เครื่องช่วยฟัง โรงเรียนโสต

เดียร์ บวรลักษณ์ อภิวัน นักแก้ไขการได้ยินของเราได้มีโอกาสไปล้างและปรับเครื่องช่วยฟัง

ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

ขอให้น้องๆ มีสุขภาพการได้ยินที่ดี เป็นอนาคตที่สดใสของชาตินะครับ

เครื่องช่วยฟัง หูหนวก

เครื่องช่วยฟัง หูหนวก

เครื่องช่วยฟัง หูหนวก

เครื่องช่วยฟัง หูหนวก

ศูนย์สุขภาพการได้ยิน อินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053271533, 0890537111
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/hearingchiangmai
คุยไลน์: line.me/ti/p/%40hearingchiangmai