เด็ก ทารก ตรวจคัดครองการได้ยิน

ทารกแรกเกิด 1,000 คน จะมี 1.7 คนที่เกิดมาพร้อมกับความพิการทางการได้ยิน ทารกแรกเกิดทุกคนจึงควรได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินภายใน14 เดือน เพื่อป้องกันปัญหาพัฒนาการทางภาษา และปัญหาสติปัญญาล่าช้า

ทารกกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการทางการได้ยิน

 1. เด็กที่มีคนในครอบครัว/ญาติที่หูหนวก หูตึง ตั้งแต่เล็ก
 2. มารดามีการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์
 3. เด็กมีความผิดปกติของใบหู ใบหน้าและคอ
 4. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม
 5. แรกเกิดมีปัญหาการหายใจลำบาก
 6. เด็กตัวเหลืองเมื่อแรกเกิด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ต้องรักษาโดยการถ่ายเลือด )
 7. เด็กที่เคยเข้ารับการรักษาในหน่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU)
 8. เด็กที่ป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 9. ได้รับยาซึ่งอาจเป็นพิษต่อเส้นประสาทหู

พัฒนาการของเด็กที่มีการได้ยินปกติ

นอกจากการพาลูกไปตรวจคัดกรองการได้ยินแล้ว พ่อแม่ทุกท่านสามารถสังเกตการตอบสนองต่อเสียงของลูกในช่วงอายุต่าง ๆ ดังนี้

แรกเกิด – 3 เดือน
 • สะดุ้ง ตื่น ร้องไห้ เมื่อได้ยินเสียงดัง
 • เริ่มจำเสียงแม่ได้
อายุ 3 – 6 เดือน
 • เริ่มหันหาเสียง
 • ตอบสนองต่อเสียงแม่
 • หันมาหาเมื่อเรียกชื่อ
อายุ 6 – 12 เดือน
 • หันไปหาเสียงซึ่งเรียกจากด้านหลัง
 • เข้าใจคำว่า “ ไม่ ” , “ บ๊าย– บาย ”
 • มองหาเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆ
 • ชี้หรือหยิบของได้เมื่อท่านบอก
อายุ 1 – 1 ½ ปี
 • เริ่มคำพูดง่ายๆ ได้, พูดเป็นคำ 1 พยางค์
อายุ 2 ปี
 • ทำตามคำสั่งง่ายๆได้, พูดคำ 2 พยางค์

ทำไมจึงควรพาลูกไปตรวจคัดกรองการได้ยิน?

 • ถ้าตรวจพบว่าลูกของท่านมีความผิดปกติทางการได้ยิน แพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินจะตรวจหูลูกของท่าน เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไข เช่น ถ้าขี้หูตัน แพทย์จะใช้เครื่องมือดูดขี้หูออก, ถ้าลูกของท่านมีปัญหาหูชั้นกลางอักเสบ แพทย์จะให้ยารักษา เป็นต้น
 • ลูกของท่านอาจต้องได้รับการตรวจการได้ยินซ้ำหลายครั้ง ถ้าผลการตรวจผิดปกติ
 • ถ้าพบว่าลูกของท่านมีปัญหาการได้ยินบกพร่อง แพทย์จะให้ลูกของท่านใส่เครื่องช่วยฟังเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การใส่เครื่องช่วยฟังตั้งแต่เนิ่น ๆ ดีอย่างไร

เด็กที่มีปัญหาการได้ยินบกพร่อง และได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังก่อนอายุ 6 เดือน จะมีการพัฒนา ทางด้านการพูด ภาษา และสังคม ดีกว่าเด็กที่ใส่เครื่องช่วยฟังช้ากว่าอย่างมาก

.

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อสุขภาพการได้ยินของทุกคนในครอบครัว

.

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053271533, 0890537111
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/hearingchiangmai
คุยไลน์: line.me/ti/p/%40hearingchiangmai