อายุการใช้งานพิมพ์หู

สำหรับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู