เทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง-DFC-ตัดเสียงหวีดรบกวน-Viron-Leox