เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก หูเสียเล็กน้อย ค่อนข้างรุนแรง