การได้ยิน เชียงใหม่ ชีวิต

      เชื่อหรือไม่ “การได้ยิน” มีความสำคัญในลำดับต้นๆ รองลงมาจาก “การมองเห็น” แต่หลายคนที่กำลังมีปัญหาการได้ยิน หรือหูตึง กลับชะล่าใจไม่ยอมไปพูดคุยกับนักแก้ไขการได้ยินหรือแพทย์ ไม่กล้าใส่เครื่องช่วยฟัง เพราะพวกเขายังไม่ทราบว่าการสูญเสียการได้ยินสร้างผลกระทบด้านอื่นในชีวิตมากอย่างไร

 

      ผลการวิจัยของ National Council on the Aging ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากจำนวนคนที่มีปัญหาการได้ยิน 2,000 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า…

 

การใส่เครื่องช่วยฟัง

สามารถช่วยให้คุณภาพภาพชีวิตพวกเขาดีขึ้นในหลายด้าน ดังนี้


 • มีความมั่นใจมากขึ้น
 • พูดคุย สื่อสารง่ายขึ้น
 • ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น
 • อารมณ์ดี นิ่งสงบมากขึ้น
 • สภาพจิตใจดีขึ้น
 • สุขภาพองค์รวมดีขึ้น
 • กล้าออกสังคมมากขึ้น

 

การใส่เครื่องช่วยฟัง

ยังช่วย ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้


 • การทำตัวแปลกแยก ออกห่างจากสังคม
 • อารมณ์หงุดหงิดกับคนรอบข้าง
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ภาวะจิตบกพร่อง หวาดระแวง
 • ความเครียด
 • ไม่มั่นใจ มองตัวเองในแง่ลบ

 

      หากคุณหรือคนใกล้เคียง กำลังมีปัญหาการได้ยินหรือหูตึง ควรรีบพบนักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) หรือแพทย์ เพื่อขอคำปรึกษาและลองใส่เครื่องช่วยฟัง

 

เพราะไม่ใช่แค่ “การได้ยิน” จะดีขึ้น แต่คุณกำลังจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053271533, 0890537111
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/hearingchiangmai
คุยไลน์: line.me/ti/p/%40hearingchiangmai