ปัญหา เครื่องช่วยฟัง

หลายท่านอาจมีอาการหงุดหงิด เมื่อเครื่องช่วยฟังประสบปัญหา

เครื่องเงียบไม่มีเสียง เสียงเพี้ยน เสียงหวีด เสียงวี๊ด ฯลฯ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

เบื้องต้นแนะนำให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

ขอแนะนำ 4 วิธี แก้ปัญหาเครื่องช่วยฟังเบื้องต้น

หากท่านพบปัญหาเหล่านี้

เครื่องช่วยฟัง ไม่มีเสียง

1. ถ้าเครื่องช่วยฟัง เงียบ ไม่มีเสีย

 • เครื่องถูกปรับให้อยู่ในโหมด “เงียบ” หรือไม่?
 • แบตเตอรี่ยังเต็มอยู่หรือไม่?
 • ใส่แบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบถูกทิศทางหรือไม่?
 • ฝาปิดแบตเตอรี่ปิดสนิทหรือไม่?

เครื่องช่วยฟัง เสียงเพี้ยน

2. ถ้าเครื่องช่วยฟัง เสียงเพี้ยน?

 • เช็คว่าแบตเตอรี่วางขั้วบวกขั้วลบถูกทิศทางหรือไม่?
 • ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดแบตเตอรี่และช่องใส่แบตเตอรี่
 • ถ้ายังไม่ดี ลองถอดแบตเตอรี่ออก แล้วนำเครื่องช่วยฟังอบในเครื่องอบไล่ความชื้น
 • ท้ายสุด ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

เครื่องช่วยฟัง เสียงหวีด

3. ถ้าเครื่องช่วยฟัง มีเสียงหวีด แสบแก้วหู

 • ลองถอดแล้วใส่เครื่องช่วยฟังใหม่
 • หากเป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ลองขยับพิมพ์หูให้แนบสนิทกับช่องหูมากขึ้น
 • ขยับท่อนำเสียงให้แน่น เพื่อป้องกันเสียงลอด หรืออาจเปลี่ยนท่อนำเสียงใหม่

เครื่องช่วยฟัง ปัญหา

4. ถ้าเครื่องช่วยฟัง มีปัญหาอื่นๆ

 • ลองเปิดอ่านคู่มือภายในกล่องเครื่องช่วยฟัง
 • อย่าซ่อมเครื่องช่วยฟังด้วยตัวของท่านเอง
 • นำเครื่องกลับไปยังศูนย์ฯ บริการ

หากเครื่องช่วยฟังของท่านประสบปัญหา ติดต่อศูนย์บริการเราได้

ศูนย์สุขภาพการได้ยิน อินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053-271533, 089-0537111
เฟซบุ๊ค: m.me/hearingchiangmai
ไลน์: line.me/ti/p/%40hearingchiangmai