ใส่เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง ได้ยินเสียง ช่วงกว้างขึ้น จาก 180 เป็น 360 องศา