เทคนิคการฟื้นฟูการฟัง

หลังใส่เครื่องช่วยฟัง ในผู้สูงอายุ

2 เทคนิค ฟื้นฟูการฟัง หลังจากผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง