Active Lifestyle | เครื่องช่วยฟัง สำหรับชีวิตที่มีสีสัน
 • ACTIVE LIFESTYLE

  เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับชีวิตที่มีสีสัน

  Active Lifestyle

เหมาะสำหรับ

มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ้าง แต่ไม่บ่อยมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เช่น

 • ครู นักเรียน นักศึกษา

  มีกิจกรรมหลากหลายในชั้นเรียน

 • ผู้ทำงานออฟฟิศ

  ติดต่อประสานงานกับบุคคล 3 – 5 คน

  สนทนาทางโทรศัพท์

 • ผู้จัดการ

  ประชุม ติดต่องาน

เครื่องช่วยฟัง Active Lifestyle

JUNA9 of Bernafon Hearing Aid
active lifestyle of hearing aid
saphira 3pr

ทดลองเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ สาขาเชียงใหม่ โทร.053-271533, 089-0537111

INTIMEX อินทิเม็กซ์ เราได้เลือกเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล ยี่ห้อเบอร์นาโฟน (BERNAFON) เทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับมาตรฐานสากลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในทุกพื้นที่

© Copyright - Intimex Hearing