เทคโนโลยีประสาทหูเทียม

Cochlear Technology

“  SmartSound® iQ
ปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณ  ”

.

         SmartSound® iQ เทคโนโลยีเสียงอัจฉริยะที่มีระบบประมวลผลการทำงานแบบเดียวกับสมองของผู้ที่มีการได้ยินปกติ ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยโปรแกรมปรับเปลี่ยนเสียงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม 6 โปรแกรมเสียง

เสียงคำพูดภายใต้เสียงรบกวน


         สำหรับการสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เช่น โรงอาหารหรือร้านอาหารที่มีการสนทนาอื่นๆ มากมายในเวลาเดียวกัน

 • เทคโนโลยี Adaptive focus (Beam) มุ่งเน้นไปเสียงที่มาจากคู่สนทนาเป็นหลัก ในขณะที่ปิดกั้นเสียงที่มาจากทิศทางอื่น
 • เมื่อหน่วยประมวลผลเสียงได้รับสัญญาณจากตัวส่งสัญญาณ เทคโนโลยี SNR-NR¹ และ ASC² จะปรับปรุงความสบายของเสียงและความชัดเจนของเสียง

เสียงคำพูด


       การสนทนาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเงียบ เช่นการสนทนาที่ผ่อนคลายกับอาหารค่ำแบบครอบครัว

 • ทิศทางเสียง ช่วยให้แอมพลิจูดโฟกัสเสียงคำพูดได้อย่างสูงสุดในทุกทิศทาง
 • เทคโนโลยี ADRO³ ช่วยเพิ่มระดับเสียงพูดและการปรับปรุงแบบไดนามิกของพยางค์ที่นุ่มนวล เพื่อให้การสนทนามีความชัดเจนและคมชัดยิ่งขึ้น

เสียงรบกวน


       สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เช่น ฝูงชนขนาดใหญ่ เสียงการจราจร หรือเสียงเครื่องจักร มีความสำคัญต่อการฟังเสียงคำพูด

 • เทคโนโลยี Adaptive focus (Beam) ช่วยเพิ่มเสียงที่มาจากด้านหน้าของผู้ฟังเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ผู้คนหรือเสียงอื่น ๆ ที่คุณสนใจ
 • เทคโนโลยี SNR-NR¹ จะลดเสียงพื้นหลังอย่างต่อเนื่อง เช่น มอเตอร์เครื่องปรับอากาศหรือพัดลม ในขณะที่ยังคงความชัดเจนของเสียงคำพูด
 • เทคโนโลยี ASC² จะปรับระดับเสียงของสภาพแวดล้อมรอบๆ เพื่อให้อยู่ในช่วงที่สะดวกสบายในการฟังมากขึ้น

เสียงลม


       สภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่มีลม

 • ไมโครโฟนคู่ตรวจจับเสียงลม โดยเปรียบเทียบผลกระทบของลมที่พัดเข้ามายังไมโครโฟนแต่ละตัว
 • เทคโนโลยี WNR4 ลดเสียงรบกวนที่เกี่ยวข้องกับลม ด้วยความช่วยเหลือของไมโครโฟนคู่

เสียงเงียบ


       เสียงรอบข้างที่นุ่มนวลในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เช่น เสียงของใบไม้ร่วงหล่น หรือเสียงกระซิบของเด็ก

 • เทคโนโลยี ADRO³ ทำให้เสียงชัดเจนขึ้น โดยการปรับปรุงเสียงพูดให้นุ่มนวลแบบไดนามิก
 • เมื่อต้องการกระซิบ สามารถเพิ่มคุณภาพเสียงที่เบาลง เพื่อให้สามารถได้ยินได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เงียบ

เสียงเพลง


       เมื่อคุณต้องการหาความสมดุลระหว่างการเข้าใจเนื้อร้องของเพลงและเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทางดนตรี

 • SmartSound® iQ สามารถแยกเสียงเพลงจากเสียงประเภทอื่นๆ
 • ทิศทางเสียง ช่วยให้แอมพลิจูดจับโฟกัสเสียงจากทุกทิศทาง
 • เทคโนโลยี ADRO³ สร้างความสมดุลของลักษณะเสียงที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถรับรู้ตัวโน๊ตได้ชัดเจน ไร้สายอย่างแท้จริง

¹SNR – NR : Signal to noise ratio – Noise reduction; อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน – การลดเสียงพื้นหลัง
²ASC : Automatic sensitivity control; การควบคุมความไวของระดับเสียงอัตโนมัติ
³ADRO : Adaptive dynamic range optimization; การปรับระดับเสียงให้นุ่มนวลอย่างต่อเนื่อง
4WNR: Wind noise reduction; ลดเสียงรบกวนที่เกี่ยวข้องกับลม