คุณสมบัติ Dry Bag

ซองดูดความชื้น สำหรับเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์ปกป้องเครื่องช่วยฟัง ปราศจากความชื้น

Dry Bag ซองดูดความชื้น