โครงการ "รีไซเคิลแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง" กับอินทิเม็กซ์

โครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังใช้แล้ว

INTIMEX LOGO

“อินทิเม็กซ์ เราตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม

ไปพร้อมกับการดูแลด้านการได้ยินของคุณ”

      เราภูมิใจที่เป็นผู้ให้บริการด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง ที่ไม่เพียงช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการได้ยินดีขึ้นอย่างมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความใส่ใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เรามีต่อโลกรอบตัวเราด้วย และนั่นเป็นเหตุผลที่อินทิเม็กซ์รณรงค์ให้ลูกค้าของเรา นำแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่ใช้แล้วมาเข้ากระบวนการกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

recycle hearing aids batteries

      ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste หรือ E-Waste) คือ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ที่หมดอายุการใช้งาน ล้าสมัย หรือผู้บริโภคไม่ต้องการใช้งานแล้ว และจะถูกทิ้งเป็นขยะ ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีสารประกอบที่เป็นพิษ

      ในปี พ.ศ.2564 พบปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจำนวน 435,187 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 65 ของของเสียอันตรายทั้งหมด) และมีการกำจัดอย่างถูกต้องเพียง ร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือถูกนำไปกองรวมกับขยะมูลฝอยอื่นๆ เพื่อรอการฝังกลบ หรือมีบางส่วนถูกกระจายไปยังร้านรับซื้อของเก่า

      ทั้งนี้ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย โดยสารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โลหะหนัก เมื่อนำไปฝังกลบสารเคมีจะปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน สารพิษจะเข้าสู่ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เช่น ความเป็นพิษของตะกั่ว จะมีผลทำลายระบบประสาท ระบบโลหิต การทำงานของไต ระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น ถ้านำไปเผาก็จะเกิดกลิ่นเหม็น และเกิดสารมลพิษทางอากาศต่างๆ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ สารไดออกซิน และฟิวแรน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

recycle batteries

คุณก็สามารถช่วยโลกของเราได้…

เพียงรวบรวมแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่ใช้แล้ว นำมาทิ้ง ณ จุดฝากทิ้งแบตเตอรี่ภายในศูนย์อินทิเม็กซ์ เพื่อให้เรานำส่งแบตเตอรี่เหล่านี้ให้กับพันธมิตรที่ร่วมโครงการกำจัดขยะ

แบตเตอรี่ของคุณจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะตกค้าง ลดการปนเปื้อนของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม

อินทิเม็กซ์มุ่งมั่นที่จะมอบบริการและการดูแลที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าทุกท่าน และตอนนี้เรากำลังดำเนินการตามคำมั่นสัญญานั้นไปอีกขั้นด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และครั้งต่อไปหากท่านจำเป็นต้องทิ้งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง โปรดนึกถึงเรา…เราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

รีไซเคิลแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังของคุณ ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกับอินทิเม็กซ์ วันนี้!

สอบถามข้อมูลโครงการ

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่

โทร : 053-271533, 089-0537111,  Line : @hearingchiangmai

Call Intimex Chiangmai Facebook Intimex Chiangmai Line Intimex Chiangmai

© Copyright - Intimex Hearing