ผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง

เลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ


BASIC Lifestyle


เครื่องช่วยฟังสำหรับชีวิตที่เรียบง่าย


ACTIVE Lifestyle


เครื่องช่วยฟังสำหรับชีวิตที่มีสีสัน
.


ADVANCE Lifestyle


เครื่องช่วยฟังสำหรับชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง


HIGH POWER


เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง