ท่อนำเสียง อ่อนโยนต่อผิว

ท่อนำเสียงจาก วัสดุปลอด PVC