เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง (Hearing Aids)| อินทิเม็กซ์ INTIMEX

รู้จักกับ “เครื่องช่วยฟัง”

        เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ขยายเสียง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระดับเล็กน้อยถึงระดับรุนแรง ช่วยเติมเต็มความถี่เสียงที่บกพร่องไปให้กลับมาได้ยิน

        ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลัก 3 ชิ้นส่วน ดังนี้ ;

1. ไมโครโฟน (Microphone) ทำหน้าที่รับเสียง

2. ภาคขยายเสียง หรือ แอมปลิไฟเออร์ (Amplifier) ทำหน้าที่ขยายเสียง

3. ลำโพง (Speaker) ทำหน้าที่ส่งผ่านเสียง

        เครื่องช่วยฟัง ดิจิตอล ภาคขยายเสียงประกอบด้วยไมโครชิป (Microchip) สามารถปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียดตามผลตรวจการได้ยิน เพื่อถนอมสุขภาพการได้ยินของผู้สวมใส่ เครื่องช่วยฟังจะช่วยขยายเสียงในความถี่ที่บกพร่องไปให้กลับมาได้ยิน ให้ผู้สวมใส่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        ก่อนการใส่เครื่องช่วยฟัง ควรเข้ารับการตรวจวัดระดับการได้ยิน เพื่อให้ทราบผลการสูญเสียการได้ยินว่าอยู่ในระดับใด โดยผลตรวจจะอยู่ในรูปแบบของกราฟออดิโอแกรม (Audiogram) ซึ่งจะช่วยในการเลือกประเภทเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมสำหรับในขั้นตอนต่อไป

เครื่องช่วยฟัง Intimex

เครื่องช่วยฟัง ระบบดิจิตอล มี 3 รูปแบบ ดังนี้

Behind-The-Ear

hearing aids

แบบทัดหลังใบหู

(Behind The Ear – BTE)

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู ตัวเครื่องทัดอยู่ด้านหลังใบหู และมีท่อนำเสียงเชื่อมต่อพิมพ์หูเข้ากับเครื่องช่วยฟัง

In-The-Ear

hearing aids ITE

แบบในช่องหู

(In The Ear – ITE)

เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู ตัวเครื่องจะใส่เข้าไปในช่องหู โดยไม่ต้องมีท่อนำเสียง มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับกำลังขยาย

Receiver-In-The-Ear

hearing aids RITE

แบบลำโพงในช่องหู

(Receiver In The Ear – RITE)

เครื่องช่วยฟังแบบลำโพงในช่องหู ตัวเครื่องทัดหลังใบหูและมีสายนำเสียงเสียบเข้าไปในช่องหู

เครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท เหมาะสำหรับการได้ยินในแต่ละระดับ

เลือกเครื่องช่วยฟังตามไลฟ์สไตล์

ผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง

Hearing Aid by INTIMEX

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

Wireless Accessories Hearing Aid by INTIMEX

พิมพ์หู

Earmolds พิมพ์หู เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

dBud-Sound-Protection

ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องช่วยฟัง

Hearing Aid care product ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องช่วยฟัง

ทดลองเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ สาขาเชียงใหม่ โทร.053-271533, 089-0537111

Call Intimex Chiangmai  Facebook Intimex Chiangmai  Line Intimex Chiangmai

INTIMEX อินทิเม็กซ์ เราได้เลือกเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล ยี่ห้อเบอร์นาโฟน (BERNAFON) เทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับมาตรฐานสากลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในทุกพื้นที่

Intimex Thailand and Bernafon