เครื่องช่วยฟังดิจิตอล คุณภาพสูง | ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่

รู้จักกับเครื่องช่วยฟัง


        เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง สำหรับผู้มีปัญหาการได้ยินหรือสูญเสียการได้ยิน ก่อนการใส่เครื่องช่วยฟังควรเข้ารับการตรวจวัดระดับการได้ยิน เพื่อให้ทราบผลการสูญเสียการได้ยินว่าอยู่ในระดับใด โดยผลตรวจจะอยู่ในรูปแบบของกราฟออดิโอแกรม (Audiogram) ซึ่งจะช่วยในการเลือกประเภทเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมสำหรับในขั้นตอนต่อไป

        เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล สามารถปรับเครื่องตามผลตรวจการได้ยินและขยายเฉพาะระดับการได้ยินในความถี่เสียงที่บกพร่องไป และจะไม่ขยายในความถี่เสียงที่ดีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการถนอมสุขภาพการได้ยินให้คงอยู่ไปนานๆ และเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

        ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เราได้เลือกเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล ยี่ห้อเบอร์นาโฟน (Bernafon) เทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับมาตรฐานสากลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในทุกพื้นที่

ประเภทของเครื่องช่วยฟัง

Behind-The-Ear

Behind The Ear (BTE)

เครื่องช่วยฟังประเภททัดหลังใบหู ตัวเครื่องทัดอยู่ด้านหลังใบหู และมีท่อนำเสียงเชื่อมต่อพิมพ์หูเข้ากับเครื่องช่วยฟัง

In-The-Ear

In The Ear (ITE)

เครื่องช่วยฟังประเภทในช่องหู ตัวเครื่องจะใส่เข้าไปในช่องหู โดยไม่ต้องมีท่อนำเสียง มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับกำลังขยาย

Receiver-In-The-Ear

Receiver In The Ear (RITE)

เครื่องช่วยฟังประเภทลำโพงในช่องหู ตัวเครื่องทัดหลังใบหูและมีสายนำเสียงเสียบเข้าไปในช่องหู

เครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท เหมาะสำหรับการได้ยินในแต่ละระดับ และตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง

Hearing Aid by INTIMEX

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

dBud-Sound-Protection

ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องช่วยฟัง

© Copyright - Intimex Hearing