New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ และฟังก์ชันการใช้งาน

เมื่อผู้สูงอายุที่บ้านหูเริ่มไม่ค่อยได้ยิน เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ เลือกอย่างไรให้เกิดประโยชรน์สูงสุดในการใช้งาน ฟังก์ชันใดที่ควรมี และจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ