intimex อินทิเม็กซ์

“คุณภาพของการได้ยินที่ดี คือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

       อินทิเม็กซ์ เราคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง มาตรฐานสากลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออกแบบการได้ยินตามไลฟ์สไตล์บุคคล ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง