ใส่เครื่องช่วยฟัง วันละกี่ชั่วโมง

ใส่อย่างไร? เกิดประโยชน์สูงสุด