สูญเสียการได้ยิน สร้างความยากลำบากในสถานการณ์ที่มีเสียงดัง