fbpx

HIGH POWER Lifestyle

เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับผู้สูยเสียการได้ยินระดับรุนแรง

อีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยินแบบขั้นสุด และความสะดวกสบายในการรับฟัง

© Copyright - Intimex Hearing