2023 How to use Dry Bag

 

       การดูแลเครื่องช่วยฟัง อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟังและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังหลังจากการใช้งานไว้ในภาชนะบรรจุสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพอย่าง DRY BAG

       การดูแลเครื่องช่วยฟังอย่างถูกวิธี และเพื่อให้สารดูดความชื้น DRY BAG ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

 

ขั้นตอน การใช้ DRY BAG

สารดูดความชื้น สำหรับเครื่องช่วยฟัง


 

How to use dry bag สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง

 

นำ DRY BAG ออกจากซอง เขียนวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ โดยนับถัดไปอีก 1 เดือน หลังจากวันที่เปิดใช้งาน

 

เช่น เปิดใช้งาน คือ 1 ก.ค. 66 ให้เขียน วันหมดอายุ คือ 1 ส.ค. 66

 


How to use dry bag สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง

 

 

วางเครื่องช่วยฟังลงบน DRY BAG และเปิดรังถ่านทิ้งไว้

(แยกแบตเตอรี่ออกไว้ด้านนอกภาชนะ *ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน)

 

 


03 How to use dry bag สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง

 

 

ปิดฝาภาชนะให้สนิท ทั้งก่อน – หลังใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ Dry Bag

 

 


 

 

หลังจากเลิกใช้งาน ควรเก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในกระปุกที่บรรจุสารดูดความชื้นเครื่องช่วยฟัง DRY BAG อย่างสม่ำเสมอ DRY BAG จะช่วยดูดซับความชื้นที่สะสมภายในเครื่องช่วยฟัง ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟัง

 

 

 

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปกป้องความชื้นให้กับเครื่องช่วยฟัง ได้ที่

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053-271533, 089-0537111
เฟซบุ๊ค: hearingchiangmai
ไลน์: @hearingchiangmai