พิมพ์หู (Earmold, Earmould) มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวัสดุในการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยิน โดยพิมพ์หูแบบแข็งผลิตจากอะคริลิก (Acrylic) และพิมพ์หูแบบนิ่มผลิตจากซิลิโคน (Silicone, Soft Silicone)

 

5 ขั้นตอน การตัดท่อนำเสียงของพิมพ์หู

การตัดท่อนำเสียง (Tube) ที่เชื่อมต่อระหว่างพิมพ์หูกับเครื่องช่วยฟัง มีขั้นตอนดังนี้


  1. นำพิมพ์หูใส่เข้าไปยังช่องหู ให้แนบสนิทกับช่องหูearmolds-วิธีการตัดสายท่อนำเสียง
  2. นำเครื่องช่วยฟังคล้องหลังใบหู
  3. วัดระยะท่อนำเสียงให้พอดี กับร่องปลายข้อต่อเครื่องช่วยฟัง (Hook)
  4. ตัดท่อนำเสียงตามขนาดที่วัดไว้
  5. นำพิมพ์หูต่อเข้ากับปลายข้อต่อเครื่องช่วยฟัง (Hook)

 

 

 

Video สาธิตการตัดท่อนำเสียง เครื่องช่วยฟัง


 

หมายเหตุ กรณีใช้งานเครื่องช่วยฟังไปสักระยะหนึ่ง (3 – 6 เดือน) แล้วรู้สึกปวดบริเวณใบหู โปรดสังเกตท่อนำเสียงอาจแข็งหรือเสื่อมสภาพ แนะนำให้เปลี่ยนท่อนำเสียงใหม่ ณ ศูนย์บริการฯ

 

 


บริการพิมพ์หูเฉพาะบุคคล Personal Earmold

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053-271533, 089-0537111

Call-Button-Intimex chiangmai hearingchiangmai Line: @hearingchiangmai