อัปเดตระบบปฎิบัติการ iOS 16 กับเครื่องช่วยฟัง Bernafon

ตามที่ Apple Inc. ได้เปิดให้ผู้ใช้ iPhone อัปเดตระบบปฎิบัติการ iOS 16

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ขอเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ยี่ห้อ Bernafon

รุ่น Viron Leox และ Zerena

iOS 16

มั่นใจได้ว่า เมื่อท่านได้อัปเดตอุปกรณ์ iPhone เป็นระบบปฏิบัติการ iOS 16 แล้ว เครื่องช่วยฟัง Bernafon รุ่นดังกล่าวของท่าน จะสามารถเชื่อมต่อและทำงานบนแอปพลิเคชัน Bernafon EasyControl-A ได้ดีเช่นเดิม

Compatibility :

Apple

iPad 5th generation 9.7″ / iPad 6th generation 9.7″ / iPad 7th generation 10.2″ / iPad 8th generation 10.2″ / iPad 9th generation / iPad Air 2 / iPad Air 3 / iPad Air 4 / iPad mini 4 / iPad mini 5 / iPad mini 6th generation / iPad Pro 11” (2020) / iPad Pro 3rd generation 11″ (2021) / iPad Pro 1st generation 11″ / iPad Pro 1st generation 12.9″ / iPad Pro 1st generation 9.7″ / iPad Pro 2nd generation 10.5″ / iPad Pro 2nd generation 12.9″ / iPad Pro 3rd generation 12.9″ (2018) / iPad Pro 4th generation 12.9″ / iPad Pro 5th generation 12.9″ (2021) / iPod touch 7th generation

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 Mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone SE / iPhone SE (2020) / iPhone X / iPhone XR / iPhone XS / iPhone XS Max

อัปเดท iOS16 กับเครื่องช่วยฟัง Bernafon

สอบถามการใช้งานบนแอปพลิเคชัน Bernafon EasyControl-A

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ สาขาเชียงใหม่ โทร.053-271533, 089-0537111

Tel Intimex Chiangmai  Facebook Intimex Chiangmai  Line Official Intimex Chiangmai

© Copyright - Intimex Hearing