เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)


1. เลือกรับบริการ ณ รถยนต์ส่วนตัวของท่าน กรณีท่านมาตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซื้อแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ ฯลฯ โดยท่านไม่จำเป็นต้องลงจากรถ เมื่อท่านขับรถเข้ามาที่ศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงรถของท่าน

กรณีตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งท่านสามารถทิ้งเครื่องไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ และกลับมารับได้

กรณีต้องการซ่อมเครื่อง เจ้าหน้าที่จะรับเครื่องไว้ และนัดหมายวันและเวลาที่ท่านจะสามารถกลับมารับเครื่อง

2. เลือกรับบริการภายในศูนย์ ขอความกรุณาทุกท่าน “โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับบริการ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการหน้าศูนย์ฯ” ก่อนเข้าภายในตัวอาคาร

กรณี ไม่มี/ไม่สวม หน้ากากอนามัย ขออนุญาตให้บริการภายนอกตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และผู้เข้ารับบริการทุกท่าน รวมถึงบุคลากรผู้ให้บริการ

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน

ด้วยความห่วงใย
อินทิเม็กซ์ เชียงใหม่