200 ชนิดยา เป็นพิษต่อหู

มีผลต่อการได้ยิน เสียงดังในหู หูอื้อ

medicine