เตรียมความพร้อมให้กับ เครื่องช่วยฟังของคุณ การได้ยินของคุณ

ต้อนรับช่วงเทศกาลวันหยุดยาว วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567