เตรียมความพร้อม เครื่องช่วยฟัง ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว