ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง | ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง

ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังด้วยตัวเอง

 

เส้นไหมอนามัย (HYGIENE THREADS)

เส้นไหมอนามัย ใช้สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะติด หรืออุดตันการนำเสียง ทำให้เสียงไม่สามารถผ่านเข้าสู่เครื่องช่วยฟังได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การได้ยินเสียงขาดๆ หายๆ เสียงผิดเพี้ยน หรือไม่ได้ยินเสียงได้

ใช้สำหรับทำความสะอาด

  • พิมพ์หูเฉพาะบุคคล (Personal Earmold)
  • จุกยางนำเสียงสำเร็จรูป
  • ช่องระบายอากาศของเครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู

คุณลักษณะเส้นไหมอนามัย

  • เส้นไหมอนามัย มีส่วนของเส้นพลาสติกที่ปลายสองด้าน สำหรับใช้นำทางเส้นไหมเข้าไปในส่วนของช่องเล็กๆ ตัวเส้นมีความเหนียว ไม่ขาดง่าย นิ่ม ลื่น ทำให้ดึงเข้าในพื้นที่แคบ เช่น ช่องขนาดเล็กของท่อพิมพ์หู หรือสายนำเสียงได้ง่าย
  • เส้นไหมอนามัย ตรงกลางของเส้นมีส่วนที่เป็นฟองน้ำรูพรุน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 มม. สำหรับดันขี้หูที่สะสมออกให้พ้นท่อนำเสียง
  • เส้นไหมอนามัย เส้นไหมอนามัยเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ทำความสะอาดการสะสมของขี้หูในช่องเล็กๆ ที่ยากต่อการเข้าถึง

คุณสมบัติเส้นไหมอนามัย

  • ขจัดสิ่งสกปรกไม่พึงประสงค์ เช่น ขี้หู เหงื่อ หยดน้ำ ความชื้น
  • ลดการสะสมของแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยของช่องหู
  • การรับฟังเสียงที่ดี และชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีใช้เส้นไหมอนามัย

ไหมอนามัย เครื่องช่วยฟัง-วิธีใช้

พิมพ์หูเฉพาะบุคคล

ไหมอนามัย เครื่องช่วยฟัง-วิธีใช้

จุกยางนำเสียงสำเร็จรูป

ไหมอนามัย เครื่องช่วยฟัง-วิธีใช้

เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู

คำแนะนำ

กรณีมีขี้หูสะสมมากควรใช้แล้วทิ้ง เพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย ไม่แนะนำให้ใช้ไหมอนามัยเส้นเดิมซ้ำเกินกว่า 3 วัน

“ควรใช้เส้นไหมอนามัยเป็นประจำ เพื่อสุขอนามัยช่องหูที่ดี”

จัดจำหน่ายโดย อินทิเม็กซ์ทุกสาขา

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
โทร: 053-271533, 089-0537111
Facebook : @hearingchiangmai
Line : @hearingchiangmai

© Copyright - Intimex Hearing