บริการ เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม ตรวจการได้ยิน เชียงใหม่

ตรวจการได้ยินด้วยความแม่นยำ

เครื่องช่วยฟัง ตรวจการได้ยิน

บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องมือการตรวจที่แม่นยำและทันสมัย

      ภายในห้องตรวจที่มีแผงอะคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการตรวจการได้ยินและการทดลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 • ตรวจการได้ยิน พร้อมให้คำปรึกษา

  ตรวจการได้ยิน พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางการได้ยิน

  • นำผลไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติทางการได้ยิน
  • ทดลองเครื่องช่วยฟัง เพื่อการได้ยินที่ดี
  • Check Up สุขภาพการได้ยินประจำปี
  • Follow Up สุขภาพการได้ยิน หลังจากใส่เครื่องช่วยฟัง
 • เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม

  เลือกประเภทเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

  • กำลังขยายเครื่องที่เหมาะสม
  • ปรับเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับระดับความถี่เสียงที่บกพร่องไป
  • คุณสมบัติเครื่องที่รองรับและเข้ากันกับชีวิตประจำวันในแต่ละบุคคล
 • ออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล

  • ออกแบบการได้ยินในสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
  • เก็บรายละเอียดของเสียง เพื่อการรับฟังที่ดี
 • บริการพิมพ์หูเฉพาะบุคคล

  พิมพ์หูเฉพาะบุคคล เพื่อการสวมใส่และรับฟังเสียงที่ดี

  • Earmold พิมพ์หูสำหรับเครื่องช่วยฟัง
  • Sound Protection พิมพ์หูป้องกันเสียง
  • Swimming Ear Plug พิมพ์หูป้องกันน้ำ
  • Custom Sound พิมพ์หูเฉพาะรูปแบบการใช้งาน

  อ่านเพิ่มเติม

ดูแลเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

ดูแล เครื่องช่วยฟัง เชียงใหม่

คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

      เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การตรวจการได้ยิน การทดลองเครื่องช่วยฟัง รวมไปถึงการดูแลเครื่องช่วยฟังหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพการให้บริการ

 • บริการทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง

  บริการหลังการขาย ดูแล และใส่ใจสุขภาพการได้ยิน

  • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง เพื่อคุณภาพการรับฟังเสียงที่ดี
  • อบไล่ความชื้นที่สะสมอยู่ภายในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
  • อบฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ด้วยรังสี UV-C แสงสีฟ้า คลื่นความยาว 254 นาโนเมตร เพื่อสุขอนามัยของช่องหู ลดอาการคันและระคายเคือง
 • บริการผู้ช่วยทางออนไลน์

  ให้คำปรึกษา ตอบทุกปัญหา พร้อมช่วยเหลือผ่านทางออนไลน์

  • Line: @hearingchiangmai
  • Facebook : hearingchiangmai
 • บริการตรวจเช็ค ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่

  ตรวจเช็คระยะการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและการบำรุงรักษาเครื่อง

  • ตรวจเช็คอายุการใช้งานของเครื่อง
  • ให้คำแนะนำ และประเมินอาการ
  • แจ้งลูกค้าก่อนดำเนินการ ซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่
  • ระยะเวลาการซ่อมที่รวดเร็ว
  • บริการเครื่องสำรอง ขณะส่งซ่อม

Hearing At Home บริการใส่ใจถึงบ้าน

at Home ตรวจการได้ยิน ถึงบ้าน เครื่องช่วยฟัง

การใช้ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินโดยส่วนมาก เกิดขึ้นภายในบ้าน

      เราจึงมีบริการที่ใส่ใจเพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพการได้ยินที่เหมาะสมที่สุด

ฟื้นฟูการฟังและการพูด (กรุงเทพฯ)

เด็กพิเศษ แสงเหนือ เชียงใหม่ ฟื้นฟู

ผู้มีปัญหาการได้ยินบางท่าน อาจจำเป็นต้องการการฟื้นฟูทักษะการฟังและการพูด

      เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ พร้อมทั้งมีศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือที่ดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กพิเศษที่มีปัญหาการได้ยินและการสื่อสาร เพื่อนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้

      ศึกษาข้อมูลการฟื้นฟู : http://www.northlightcenter.com

© Copyright - Intimex Hearing