ใช้เครื่องช่วยฟังมา 3 ปีกว่า พอใจการบริการของเจ้าหน้าที่มาก ให้บริการดีมาก ห้องรับรองกว้างขวาง มีขนมใหทาน ชา กาแฟ