ใช้เครื่องได้ดี สถานที่สะอาด กว้างขวาง ล้างเครื่องฟรีตลอดอายุการใช้งานทุก 3 เดือนค่ะ