สถานที่สะอาดกว้างขวาง มีขนม ชา กาแฟ ให้บริการระหว่างรอ เครื่องใช้งานได้ดี เจ้าหน้าที่บริการดีมากครับ